هنوز وارد سایت نشده‌اید. (ورود به سایت)
گذشتن از ورود به سایتگذشتن از فهرست اصلی

آموزش از راه دور چيست؟

توسعه و پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب دگرگونی در بستر آموزش و پیدایش و گسترش محیط دیگری تحت عنوان محیط چهارم (مجازی) به جمع محیط‌های آموزشی قبلی- محیط اول (خانواده)، محیط دوم (مدرسه و دانشگاه) و محیط سوم (جامعه) – شده است. رفع محدودیت‌های مكاني، زماني، فردي و افزايش دسترسی به آموزش دانشگاهی و ارتقای کمی و کیفی آموزش منجر به پیدایش شیوه جدید يادگيري گشته است كه به آن "آموزش الكترونيكي" گفته مي‌شود كه در آن فرآيند آموزش با استفاده از ابزارهاي انتقال اطلاعات به صورت الكترونيكي صورت مي‌پذيرد.

مزاياي آموزش از راه دور(مجازي)

به اعتقاد اكثر كارشناسان و متخصصين در حوزه آموزش امكان دسترسي به مطالب و محتواي درسي در هر زمان و مكان و تكرار آن به دفعات طبق نياز فراگير، از مهمترين مزاياي اين نوع آموزش مي‌باشد. وجود كليه اطلاعات برروي اينترنت باعث مي‌شود تمامي محدوديت‌هاي زماني و مكاني يك آموزش سنتي حذف شود و افراد شاغل و همچنين كساني كه به هر دليلي نمي‌توانند در زمان‌هاي مشخصي در مكان دانشگاهي خاصي باشند نيز بتوانند از اين طريق به تحصيل ادامه دهند. از ديگر مزاياي اين سيستم آموزشي مي‌توان به روش هاي متنوع ارائه مطالب درسي از قبيل فيلم، صدا و انيميشن اشاره نمود.

طبقه‌های درسی

دوره آموزشی زبان انگلیسی 

تعیین سطح زبان انگلیسی 
 نام کامل درس تست 200
 آزمون تعیین سطح زبان انگلیسیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه

سطح BASIC 
 یادگیری بر اساس خواندن و گوش دادنبرای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائیدخلاصه
 یادگیری بر اساس تمرین های شنیداریبرای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائیدخلاصه
 یادگیری بر اساس تمرین های خواندنیبرای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائیدخلاصه
 یادگیری بر اساس تمرین های نوشتاریبرای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائیدخلاصه

سطح KET 
 فیلم آموزشی دروس سطح KETبرای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائیدخلاصه
 تمرین های بخش شنیداری سطح KETبرای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائیدخلاصه
 تمرین های بخش خواندني سطح KETبرای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائیدخلاصه
 نمونه آزمون های بین المللی مکالمه سطح KETبرای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائیدخلاصه
 فیلم های آموزشی دروس قابل پخش در تلفن همراهبرای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائیدخلاصه
 تمرين هاي بخش نوشتاري سطح KETبرای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائیدخلاصه
 تمرين هاي گرامري سطح KETبرای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائیدخلاصه
 راهنمایی و پیش نیازهای سطح KETبرای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائیدخلاصه
 آزمون های خواندنی و نوشتنیبرای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائیدخلاصه

سطح PET 
 تمرین های بخش شنیداری سطح PETبرای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائیدخلاصه
 تمرین های بخش خواندني سطح PETبرای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائیدخلاصه
 تمرين هاي بخش نوشتاري سطح PETبرای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائیدخلاصه
 تمرين هاي گرامري سطح PETبرای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائیدخلاصه
 راهنمایی و پیش نیازهای سطح PETبرای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائیدخلاصه
دوره ضمن خدمت کارمندان دولت 
 قانون جرایم رایانه ای
 تکنولوژی آموزش
 ارتباطات سازمانی
 فرايند فنون تصميم گيريخلاصه
 آشنايي با قوانين ديوان محاسبات و محاسبات عمومي كشورخلاصه
 اصول بیمه
 موفقیت فردی خلاصه
 انگیزش در کار خلاصه
 نام کامل درس ۱۰۱
 پولشوئیخلاصه
 اصول و مبانی اطلاع رسانیخلاصه
 طرح تکریم ارباب رجوعخلاصه
 ارزشیابی آموزشخلاصه
 ارزیابی عملکرد مراکز آموزشی و پژوهشیخلاصه
 اخلاق فردی اجتماعی و اداری خلاصه
 احکام زندگی در اسلام خلاصه
 كار آفرينيخلاصه
 قانون كارخلاصه
 آشنايي با مجموعه قوانين ، دستور العمل و بخشنامه هاي مرتبط با امور واگذاريخلاصه
 ظرفيت هاي ذهنيخلاصه
 اصول و مبانی ارتباطاتبرای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائیدخلاصه
 شناخت راه ها و روش های نوین دستیابی به اطلاعاتبرای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائیدخلاصه
 برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگرانبرای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائیدخلاصه
 آشنایی با نظام حقوق و دستمزدبرای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائیدخلاصه
 مدیریت عملکردبرای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائیدخلاصه
 ابعاد حکمرانی علوی و پاسخگویی در اسلامبرای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائیدخلاصه
 قانون برگزاری مناقصاتبرای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائیدخلاصه
 سامانه الکترونیکی مردم و دولتبرای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائیدخلاصه
 قانون برنامه و بودجه کشوربرای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائیدخلاصه
 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتبرای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائیدخلاصه
 آشنایی با ده برنامه تحول اداریبرای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائیدخلاصه
 قوانین دیوان محاسباتبرای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائیدخلاصه
 قوانین و مقررات اموال دولتیبرای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائیدخلاصه
 آشنایی با قانون مجازات اسلامیبرای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائیدخلاصه
 آشنایی با مبانی و اصول اصلاح الگوی مصرفبرای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائیدخلاصه
 آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوریبرای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائیدخلاصه
 ابعاد حکمرانی علویبرای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائید
 هدفمند کردن یارانه هابرای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائیدخلاصه

دوره طرح سلمان 
 مالیات بر ارزش افزوده
 نظام مديريت اسلامي
 نظام سياسي اسلام بر مبناي ولايت فقيه
 بررسي وضعيت فرهنگي و اجتماعي كشورخلاصه
 تبیین مصوبات فرهنگیبرای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائیدخلاصه
 توسعه فرهنگ قرآنیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استبرای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائیدخلاصه
 جريان شناسي سياسي و فرهنگيخلاصه
 جنگ نرم ،تهديد نرم و شيوه هاي مقابله با آنخلاصه
 راهبردهای فرهنگی امام خمینیبرای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائیدخلاصه
 مفهوم شناسی فرهنگ مدیریت برای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائیدخلاصه
 مهدويت وفرهنگ انتظارخلاصه

دوره اصول و آیین نگارش فارسی  
 آشنایی با اصول گزارش نویسیبرای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائیدخلاصه
 مرجع شناسیبرای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائیدخلاصه
 آشنایی با اصول فهرست نویسیبرای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائیدخلاصه
 آیین نگارش و مکاتبات اداری ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استبرای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائیدخلاصه
دوره بیمه 
 بیمه حمل و نقلبرای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائیدخلاصه
 بیمه اشخاصبرای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائیدخلاصه
 بازاریابیبرای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائیدخلاصه
 بیمه آتش سوزیبرای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائیدخلاصه
 بیمه های مهندسیبرای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائیدخلاصه
 حقوق بیمهبرای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائیدخلاصه

گذشتن از پشتیبانی آنلاین

پشتیبانی آنلاین

شما می توانید با پشتیبانان به طور مستقیم ارتباط برقرار کنید.

پشتیبانی
گذشتن از ویدئو کنفرانس

ویدئو کنفرانس

امکان ویدئو کنفرانس آنلاین به صورت کاملا زمان بندی شده جهت ارتباط بین کاربران از هر نقطه از کشور عزیزمان ایران را فراهم نمودیم

ویدئو کنفرانس

نسخه آزمایشی 1.0.3.0 - فرآزما

نصب وب کم الزامی است .