سایت lms.ir متصل به نمایندگی ها و مراکز آزمون شرکت فرآزما پردازش میباشد .
در صورتی که در یکی از مراکز شرکت فرآزما پردازش ثبت نام کرده باشید ، نیازی به ثبت نام مجدد ندارید و تنها کافیست اطلاعات خود را تایید و در صورت نیاز تکمیل کنید .
در غیر این صورت ثبت نام نمایید.
برای شروع ثبت نام ، کد ملی را وارد کنید .
کد ملی :